Σάββατο, 5 Ιουνίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2/6/2010

Την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010, επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης ο Πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Δήμαρχος, κ. Αλεξανδρής, δήλωσε τα εξής: «Σήμερα είχα τη χαρά να συναντηθώ στο γραφείο μου με τον Πρόξενο της Ρωσίας, έναν άνθρωπο βαθύτατα καλλιεργημένο, που γνωρίζει άριστα την ελληνική γλώσσα. Συζητήσαμε για διάφορα θέματα που αφορούν την περιοχή μας. Και, φυσικά, κάναμε εκτενή αναφορά και στον αγωγό Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη.
Κουβεντιάσαμε για τα προβλήματα που ανακύπτουν από τη Βουλγαρική πλευρά, για τα βήματα προόδου που έχει πραγματοποιήσει η Ελληνική κυβέρνηση και εκφράσαμε την αισιοδοξία μας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Κυρίως, όμως, συζητήσαμε τις προοπτικές που διανοίγονται για τη στενή συνεργασία της πόλης μας με τη Ρωσία, καθώς έχουμε μια ανεκτίμητη ανθρώπινη «προίκα», τους συμπολίτες μας, που ήρθαν από την Πρώην Σοβιετική Ένωση και αποτελούν γέφυρες φιλίας και συνεργασίας σε διάφορους κοινωνικοοικονομικούς τομείς. Αναφερθήκαμε, επίσης, στο μνημείο του Ρώσου Στρατιώτη, που υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη και το οποίο σε συνεννόηση με τον Μητροπολίτη μας σκοπεύουμε να το ευπρεπίσουμε και να το τοποθετήσουμε σε κατάλληλο χώρο, προκειμένου να αποτελεί μια διαρκή υπόμνηση των ιστορικών δεσμών της πόλης μας με τον φίλο και ομόθρησκο μας Ρωσικό λαό.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ads Inside Post

Comments system

Disqus Shortname

Flickr User ID