Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Σχολή Αλεξανδρουπόλεως (Δεδέ- Α γ ά τ ς)

Η Σχολή Αλεξανδρουπόλεως ιδρύθη το 1860(3) ήτοι μετά εξαετίαν από της κατά το 1860 ιδρύσεως της πόλεως. Η Σχολή περιέλαβεν γυμνάσιον πλήρες μετά δημοτικών σχολείων εξυπηρετούσα επαρκώς τας πνευματικάς ανάγκας της πόλεως και της περιοχής.

(3) «Θρακικά», τόμος Γ΄, Παράρτημα, σελ. 68.


Σχολή Διδυμοτείχου

Η Σχολή προϋφίστατο της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Μετά την Επανάστασιν εδίδαξαν εις την Σχολήν οι Γεώργιος Λογοθετίδης, Γεώργιος Περραιβός, Ευάγγελος Παπαδόπουλος, Χριστόδουλος Πρωτοψάλτης, Γεώργιος Παρίδης, Περικλής Βλαχόπουλος, Κωνσταντίνος Αθανασιάδης, Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος, Αλέξανδρος Γεωργίου, Ευάγγελος Πρωτοπαπάς, Γεώργιος Βαφείδης και άλλοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ads Inside Post

Comments system

Disqus Shortname

Flickr User ID