Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Παροιμίες Σαράντα Εκκλησιών της Ανατολικής Θράκης

1. Όποιος νεκατώνεται πε τα πίτουρα, τον τρών’ οι όρνιθες = Η κακή συναναστροφή.

2. Πε κατ’ πε το βώκο μουσκάρ’ γυρεύνα = Εξετάζουν πολλές λεπτομέρειες και ζητούν σχεδόν τ’ αδύνατα.

3. Δε γκουτσαίν η καμήλα πε τ’ αυτί = Δεν είναι σπουδαίο ελάττωμα.

4. Δε ξαδειάζνα πε τη ψύλλου τα ντουγούνια = Από ασήμαντες υποθέσεις.

5. Σ’ ένα σε τραβούνα το χαλί, και συ πηγαίν’ ς στο τσαλί = Αναφέρεται στον ανόητο.

6. Πάρτε δουκράνια, χωρίστε καρύδια = Παραλογισμός.

7. Εγώ πε τις τρελοί αξοατά δεν έχω = Δεν χασομερώ με άσκοπες συζητήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ads Inside Post

Comments system

Disqus Shortname

Flickr User ID