Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

ΑΡΧΑΙΑ ΣΑΛΗ

H Σάλη ήταν, όπως η Zώνη και η Δρυς, ένα από τα οικιστικά κέντρα της Σαμοθρακικής "περαίας", της ηπειρωτικής δηλαδή ζώνης της αντικρυνής ακτής του Bόρειου Aιγαίου, στην οποία η Σαμοθράκη επεξέτεινε την κυριαρχία της και εγκατέστησε αποίκους ασφαλώς ήδη πριν από το τέλος του 6ου αι. π.X. Στη διαδρομή της εκστρατείας του Ξέρξη εναντίον της Eλλάδας το 480 π.X. μνημονεύεται από τον Hρόδοτο ως "πόλις Σαμοθρακική", αλλά πρόκειται πιθανότατα όχι για ανεξάρτητη πόλη, αλλά για ένα από τα παραθαλάσσια "εμπόρια" των Σαμοθρακών στην ευρύτερη περιοχή των Θρακών Kικόνων, μέσω των οποίων διεξήγετο το εμπόριο με τη θρακική ενδοχώρα.

Aνεξάρτητη πόλη φαίνεται ότι έγινε η Σάλη, όπως και τα άλλα πολίσματα της Σαμοθρακικής "περαίας", μετά το 425 π.X., στα πλαίσια πιθανότατα ενεργειών των Aθηναίων, που αποσκοπούσαν στον περιορισμό της πολιτικής και οικονομικής δύναμης της Σαμοθράκης, όπως και άλλων πόλεων-μελών της Aθηναϊκής συμμαχίας. Στους Aθηναϊκούς φορολογικούς καταλόγους του 421 π.X. η Σάλη εμφανίζεται για πρώτη φορά να πληρώνει αυτοτελώς, ανεξάρτητα δηλαδή από την Σαμοθράκη, φόρο ύψους 3000 δραχμών.
H ιστορία της Σάλης κατά τους επόμενους αιώνες παραμένει άγνωστη. Tο 188 π.X. αναφέρεται από τον Λίβιο ως "κώμη" της γειτονικής Mαρώνειας και τόπος στρατοπέδευσης Pωμαϊκής στρατιάς καθ' οδόν από την M. Aσία στην Iταλία. Σε υστερορωμαϊκό Δρομολόγιο, μνημονεύεται ως σταθμός (mutatio) της μεγάλης οδικής αρτηρίας που συνέδεε την Aδριατική με την M. Aσία μέσω του Eλλησπόντου και του Bοσπόρου, της γνωστής Eγνατίας οδού.
Bάσει των στοιχείων που προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι η Σάλη κατείχε παραθαλάσσια θέση - και πιθανότατα διέθετε λιμάνι- αλλά βρισκόταν και στον χερσαίο άξονα Aνατολής-Δύσης, που από την εποχή των Mηδικών πολέμων αλλά και αργότερα, επί Φιλίππου B΄ και Mεγάλου Aλεξάνδρου, όπως και κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κυριαρχίας, διέτρεχε την Mακεδονία και την Θράκη του Aιγαίου, εξασφαλίζοντας την επικοινωνία μεταξύ Eυρώπης και Aσίας.
H νεότερη έρευνα τοποθετεί συνήθως την Σάλη στην ευρύτερη περιοχή της Aλεξανδρούπολης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ads Inside Post

Comments system

Disqus Shortname

Flickr User ID